Mari Jau

Posted On 2020-01-13 05:45:00
Description
Song Title: Mari Jau
Singer Name: Bikki Gurung
Composer Name: Bikki Gurung
Arranger: N/A
Ad Here

Lyrics


कुरा सबै थाहै छनि
तिमीलाई के भनु म
पागल छु म तिम्रै लागि
तिम्रो के नै छ र दोष ?
तिमी हासेको हेरी रहे
सधैं भरी यसरी नै
तिम्रो आँखा मा आँशु देखे
मरी जाउ सासै रोकी

कुरा सबै थाहै छनि
तिमीलाई के भनु म
पागल छु म तिम्रै लागि
तिम्रो के नै छ र दोष ?
तिमी हासेको हेरी रहे
सधैं भरी यसरी नै
तिम्रो आँखा मा आँशु देखे
मरी जाउ सासै रोकी
मरी जाउ , मरी जाउ
मरी जाउ, मरी जाउ
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ
मन ले रोजेको, तिमी नै हौ

Music : Guitar Solo

हासी खुशी सजाएका
सपना सबै बिलयी सकेछ
माटो को महल सरि संसार मेरो
आंधीले बगाइ लागि सकेछ
तिम्रो जीवन सधैं भरी
यसरी नै फली फुली रहोस्
तिम्रो आँखा मा आँशु देखे
मरी जाउ सासै रोकी
मरी जाउ , मरी जाउ
मरी जाउ, मरी जाउ
तिमी नै हौ, तिमी नै हौ
मन ले रोजेको, तिमी नै हौ