Kaile Vetne Khai 2

Posted On 2020-01-13 02:53:00
Description
Song Title: Kaile Vetne Khai 2
Singer Name: Almoda Rana Uprety
Composer Name: Almoda Rana Uprety
Arranger: Almoda Rana Uprety
Ad Here

Lyrics


Tehi galli ma hidchhu auchhu
Naya kehi chhaina
Sunauna timilai k vannu
Tyo ni thaha chhaina
Tehi galli ma hidchhu auchhu
Naya kehi chhaina
Koshish ajha gardaichhu
Tara pragati va chhaina
Ramro thauma usle lagchha hola
Maile bhanda
Chiso timi nakhanu khoki lagchha
Hai chanda
(Aaja bholi hamro kura
Khasai hudaina
Thorai thorai mero nyasro
Lagchha lagdaina)-2

Yei batoma sadhai dhauchhu
Naya kehi bha chhaina
Sansar ka pugi sakyo re
Katti kura thaha chhaina
Yei batoma sadhai dhauchhu
Naya kehi bha chhaina
Guitar yei bajauchhu
Dherai pragati bha chhaina
Ramro sanga usle rakhya hola
Maile bhanda
Tauko dukhchha chasma launa
Nabhulnu hai Chanda
(Aaja bholi hamro kura
Khasai hudaina
Thorai thorai mero nyasro
Lagchha lagdaina)-2

Eklai huda yaad aauchha jhan
Kasari birsu hamra ti mitha Kshan
Eklai huda yaad aauchha jhan
Kasari birsu atit ka mitha Kshan
Ramro byabhar usle garchha hola
Maile bhanda
Kesh khulla chhodda timlai flu
Hunchha hai Chanda
(Aaja bholi hamro kura
Khasai hudaina
Thorai thorai mero nyasro
Lagchha lagdaina)-4